Jenis Messenger Broadcast Yang Boleh Dihantar Menggunakan Sistem mLeads Pro

Anda boleh hantar 2 jenis broadcast menggunakan Sistem mLeads Pro:

  1. Conversation Broadcast
  2. Subscriber Broadcast

Perbezaan antara kedua-dua jenis broadcast adalah seperti di bawah.

Secara ringkasnya…

Conversation Broadcast adalah:

  • Jenis “text only”
  • Boleh dihantar bila-bila masa
  • Boleh berbentuk promosi (tapi ada risiko kena block kalau terlalu spammy atau hard sell)
  • Perlu ada delay antara setiap mesej yang dihantar

Subscriber Broadcast adalah:

  • Boleh hantar text, gambar, video, dan macam-macam format lagi.
  • Tidak perlu delay antara setiap mesej (lagi laju berbanding “Messenger Broadcast”)
  • Mesej berunsur promosi hantar boleh dihantar dalam tempoh 24 jam selepas prospek berinteraksi dengan bot.
  • Selepas tempoh 24 jam tersebut, tak boleh hantar apa-apa mesej berunsur promosi.