Cara Hantar Messenger Broadcast Jenis “Conversation”

Ini adalah cara untuk hantar Messenger Broadcast jenis “Conversation”.

Conversation Broadcast adalah:

  • Jenis “text only”
  • Boleh dihantar bila-bila masa pada semua “Conversation Subscriber”
  • Tak perlukan “Subscription Messaging” permission
  • Perlu ada delay antara setiap mesej yang dihantar